Uit de oude doos


Hieronder een aantal historische foto's, in deze website opgenomen ten tijde van het 100-jarig bestaan in 2005. Mocht u nog dergelijke oude foto's willen delen op deze site: info@obsroxenisse.nl.
De foto's krijgt u natuurlijk weer terug.
         
In 1880 werd de openbare lagere school Melissant, inclusief onderwijzerswoning met bijlevering van schoolmeubelen, gebouwd door C.P. Tieleman voor een bedrag van fl. 26.950,00.   Zo rond 1890 werden de eerste schoolfoto's gemaakt. Enkele leerkrachten: meester van Heek, Sluys en Werdenaar. Ook een tweetal kwekelingen: meester Rooy en van der Kliek.   Op deze foto van v��r 1900 ziet u het schoolhuis op de voorgrond en de oude gemeenteschool.
1899   De tweede klas uit het jaar 1908.   De derde klas uit 1908.
Oma Doornheim, geboren op 3 februari 1910 . Deze foto is genomen circa 1915, verstrekt door (kleinzoon?) Marco Tieleman.   De schoolbevolking van 1917.   Deze foto uit 1918 is genomen vanaf De Heul. Een heer met een hoed, een jongen met een koffer en enige kinderen staan te wachten op het Ford busje van de Zanger uit Rotterdam.
Jan Heestermans schreef het volgende: Hier de lijst met namen zoals mijn vader die achterop de foto had gezet waarop hijzelf staat. Helaas heeft hij er niet bij gezet wie bij welk nummer hoort maar alle namen klinken in ieder geval heel bekend. Een deel was niet meer te lezen.....   De namen zijn als volgt: P. Heestermans, P. Sandifort, D. Mierop, Chr. ? ,  ....v. d. Mast, .... Witvliet, J. Grotenboer,  ....Gootjes, Dori Keizer,  ...de Geus, ....., H. v. d. Bosch, M. v. Ast, H (?) Huisman, Hans Nagtegaal, P. Oorberk, J. v. d. Werf, J. Soldaat, F. v. Ast, D. of B. de Vogel, Kr. Kleijn, Jannetje Melissant, Marie Wielaard, Jans v. d. Spaan, Yke Nagtegaal, Menage (?), (onderwijzer),  ....v. d. Heide, ... v. d. Heide, .... ?, Lydia Doornheim, Marie Kalle, Leentje v. d. Bosch, Piet Kleijn, Hen Wielaard, Vis(hoofdonderwijzer), H. v. d. Mast, D. Kleijn, J. Witvliet, Hans Markus, Bas Keijzer, Kees v. d. Mast, L. v. Immerzeel,   Vermoedelijk zo rond 1930
Volgens het  bord is deze foto gemaakt in mei 1930.   1927, volgens het bord op de foto.   Op de achterkant van deze foto stond 1930.
Deze foto is gemaakt in 1933 of 1934. Met proviand in het blikken lunchtrommeltje, een zak olienoten en het flesje prik op het strand van Scheveningen.   Deze foto van Bram en Jan van de Klundert dateert uit circa 1945. De hoofdonderwijzer was in die tijd dhr. Borgman. De foto werd ingestuurd door Bram van de Klundert.   Vermoedelijk van rond 1947.
Deze foto werd verstrekt door Leentje Kleijnenberg en is genomen tijdens het schoolreisje van de Openbare Lagere School naar Schiphol in 1949.   Deze familiefoto van de Doornheims is gemaakt in 1949. Van links naar rechts: Wim, Jaap, Nelly en Bas.   Juffrouw Keizer voor de klas in 1950.
Juffrouw Keizer, meester Borgman en meester Jurie (1950)   Maas van de Spaan, Jan Tieleman en Thomas van Veen.   Voor het schoolgebouw staan in 1952 Baaltje Wielaard, mevrouw Goedhart en het echtpaar Borgman.
De eerste klas uit 1953 van juffrouw van Mourik. In de bovenste rij staan van links naar rechts Jan Buijs, Kees Melissant, Henk van Putten, Aren Visbeen, Son van der Werf, Diem van Heukelen. In de middelste rij Corrie van der Boom, Aria van Oostenbrugge, Corry Nagtegaal, Dini Doorn, Ada Klink, Thea Overweel en Joke Vroege. Helmaal vooraan zitten Cor HAkkenbrak, Ton Buijs, Niek van Heukelen, Rienus Goedegebuur en Piet van Heukelingen.   De klassen 3 en 4 uit 1953 met meester Goedhart. In de achterste rij van links naar rechts: Ben Nagtegaal, Adri Visbeen, Theo Doorn, Kees Nagtegaal, Kees de Geus, Jaap van der Boom, Kees Goedegebuur, Dik Bestman. In de tweede rij Frouke Nagtegaal, Saartje van Oudenaren, Elly van der Werf, Yvonne Prins, Joke de Keijzer, Truusje van der Broek, Krijna van Oostenbrugge, Teunie Melissant, Ma Nagtegaal, Corrie Bakker, Annemiek Keijzer. Vooraan zitten Rien Klink, Tom Doornheim, Wim van der Werf Pz en Wim van der Werf Jz.   Hoofd der school meester P. Vis.
De kleuterklas in 1953 met juffrouw de Bonte. Bovenste rij: Tonnie Buijs, Betsie Grinwis, Ton van der Spaan, Thijs van Immerzeel en Gerrie Nagtegaal. In de middelste rij: Pim Doornheijm, Coby en Tineke Buijs, Ria van der Werf, Co en Lenie Nagtegaal, Lies van der Spaan, Nellie Doorn, Janneke Goedegebuur, Bob van der Werf en Ria Klein. Zittend: Saartje Legierse, Jantje van der Werf, Wout Visbeen, Cor Doorn, Jan Legierse en Nellie van Heukelen   Op deze foto uit 1955 is juffrouw de Bonte druk in de weer met haar kleuters: Katie Klink, Kees Visbeen, Jan Herman Vogel, een Zuid-Afrikaans jongetje (familielid van Kleijenberg) en Tinus Legierse.   In 1953, een half jaar na de ramp,  mocht de hele school op kosten van het rampenfonds een weekje naar Lunteren. Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door de familie Doornheim.
In 1953, een half jaar na de ramp,  mocht de hele school op kosten van het rampenfonds een weekje naar Lunteren. Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door de familie Doornheim.   In 1953, een half jaar na de ramp,  mocht de hele school op kosten van het rampenfonds een weekje naar Lunteren. Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door de familie Doornheim.   Een foto uit 1953 met namen: Bas Doornheim, Cor v.d. Boom, Lies Kleyenberg, Rien v.d. Broek, Teuni v.d. Spaan, Meester Lucieer, Teuntje Visbeen, Riet Goedegebuur, Nel Kleyn, Dio Dale, Frans van Putten, Rinus Visbeen, Adrie Nagtegaal, G. Nagtegaal, Riet Melissant, Alie van Heukelen, Corrie Brooshoofd, Joke de Geus, Klara Goedegebuur, Jennie van Tiggelen, Ko van Oostenbrugge, Corrie Kleyn, Nel Doornheim, Net van Heukelen, Bernard Prins, Jaap Melissant, Thijs Bestman, Wim Doornheim, Jan Schans, Wim de Geus, Henk Wielaard, J Mijnders en Dirk Melissant.
Deze foto uit 1960 werd genomen door de heer Tierolf ter gelegenheid van de 43e verjaardag van het hoofd der school A. W. Vogel. Van links naar rechts: Kees Vogel, Rinus Goedegebuur, Jan Goedegebuur, Aadje Klein, Peter van Putten, Arie Klink, Ton van der Spaan, A.W. Vogel, Betsie Grinwis, Kees van Dijke, Nellie Doorn, Nelleke van den Bos, Coby en/of Tineke Buis, Ton van der Werf, Millie Goedegebuur, Addie van der Spaan, Gerry Nagtegaal, Cathrien Vogel, Janneke Goedegebuur en Nico VAn Heukelen. Foto van Kees Vogel.   Ook uit 1960, met van links naar rechts: Nico van Heukelen, Kees Mijnders, Ton van der Werf, Corrie Boom, Thea Overweel, Coby en/of Tineke Buis, Gerry Nagtegaal, Ton van der Spaan, JAn Goedegebuur, Arja van Oostenbrugge, Cathrien Vogel. Gehurkt van links naar rechts: Kees van Dijke, Addie van der Spaan, Millie Goedegebuur, Aadje Klein, Nelleke van den Bos, Betsie Grinwis, Nelly Doorn, A. W. Vogel, Janneke Goedegebuur, Arie Klink, Rinus Goedegebuur, Peter van Putten en Kees Vogel. Foto: ook van Kees Vogel   Een foto van Kees Vogel en Peter van Putten op het schoolplein, met de rug naar de toen nog bestaande muziektent. Winter of voorjaar 1959 - 1960.
Schoolreis in de Poelakker te Luneteren voor de hoogste groepen in 1960. Van links naar rechts: Thijs Mijnders, Eef Vroege, Ton van der Spaan, Kees Mijnders en bovenmeester A. W. Vogel.   Ook in Lunteren in 1960: Van links naar rechts: Wout Visbeen, Wim Kieviet, Stoffel Klink, Kees Vogel, Arie Klink, Kees van Dijke en Cootje Nagtegaal.   Tijdens de schoolreis van 1960 in Lunteren zien we hier gewassen en wel op bed van links naar rechts: Nelly Doorn, Janneke Goedegebuur, Betsy Grinwis, Millie Goedegebuur, Gerry Nagtegaal, Arja van Oostenbrugge, Nelly van den Bosch, Thea Overweel, Addie van der Spaan, Cathrien Vogel en Corry van den Boom.
Kees Vogel schreef: hierbij een prentje van de schoolreis voor lagere klassen in 1960.   Sinterklaasfeest december 1961. Juffrouw M. Bosland en juffrouw Schreuel kijken toe.   In �t Melishof december 1961. Evelien Beekmans en Thea Smit, zij zongen het liedje van Doornroosje en speelden het uit. Arco, Janet en Jan-Kees keken aandachtig toe.
Tijdens het Sint-Nicolaasfeest werden er stukjes opgevoerd. Hier Adri Breederveld en Marga Smit. Zij deden een opzegversje over een omaatje en opaatje. Juf de Bonte geniet ervan.   Koninginnedag april 1962. Alle kleuters mochten mee op de versierde wagen.   Deze foto uit 1963 is genomen in het Ouwehands Dierenpark. De leerkrachten zijn meneer Smit, mevrouw Nagtegaal, de handwerkjuf en meneer Schreuel.
Klassenfoto van de 3e en 4e klas, zomer 1966 met meester Schreuel. Jan Heestermans, Leo van Beek, Thea Smit,  Jaap Nagtegaal,  Marian Los, Anton Goedegebuur, Adrie Breederveld, Marga Smit, Sjaan Klink. Andre Kalle, Evelien Beekmans, Rien Schans, Adrie de Vogel, Ab Touw, Piet Klein, Bea Anemaat, Marleen Hakkenbrak, Gerie Doorn, Yvonne van Wijk. Jan-Kees van de Werf, Koos Legierse, Anita Heestermans, Dikkie Kalle, Janet Kieviet, Arco van de Spaan, Harrie de Bruin, Chris Jongbloed.   De eerste klas uit 1977 met juf Annet van Leersum. De kinderen zijn: Jolanda, Aad, Iris, Menno, Karina, Jan, Lisette, Richard, Dimitry, Marcel, Pascal, Esther, Evelyn, Miranda en Margreet.   Nog enkele foto's van de beroemde musicals, uit het fotoalbum van Peeman.
Nog enkele foto's van de beroemde musicals, uit het fotoalbum van Peeman.   Nog enkele foto's van de beroemde musicals, uit het fotoalbum van Peeman.   Het team van 1977. Staand: Meester Spahr van de Hoek en juf van Leersum. Zittend: Meester Smit en meester Stuip.
Klas 1 uit 1979 met van links naar rechts: Fiona, Johnny, Wendy, Helga, Sandra, Peter, Kees, Alain, Elisatbeth, Jeroen, Inge, Karin, Leon, Vincent, Geralda, Remko, Ria, Caroline, Patrick, Anke en Anita. De juf is Annet van Leersum.   Het team van 1989.