Foto's, filmpjes en ander beeldmateriaal


 We gaan op de Roxenisse zo goed mogelijk om met de privacy van leerlingen. Ouders kunnen  (jaarlijks) aangeven of foto's van hun kind(eren) op social media of andere media geplaatst mogen worden. We gaan hier terughoudend mee om als leerkrachtenteam.
Het team deelt echter ook graag de leuke of interessante fotomomenten en filmpjes met de ouders. We weten dat dit ook erg gewaardeerd wordt. Het is leuk om mooie momenten samen te delen.

We werken daarom ook met een digitale ouderapp "Parro"  waarin we op veilige wijze informatie  en beeldmateriaal met ouders kunnen delen. Via Parro regelen wij ook het inschrijven voor oudergesprekken en ontvangt u de nieuwsbrief.

Ouders wordt gevraagd terughoudend om te gaan met het beeldmateriaal van klasgenoten en dit niet op social media te gebruiken.
Basisschool Roxenisse  heeft een eigen Facebook pagina waarop regelmatig een sfeerfoto of activiteit geplaatst wordt. We gebruiken hiervoor beeldmateriaal van kinderen waarvoor toestemming gegeven is of waarbij ze onherkenbaar in beeld komen.