Overblijven

 
Op de OBS Roxenisse kunnen kinderen gebruikmaken van de mogelijkheid om over te blijven. Zij kunnen dan onder begeleiding van (geschoolde) overblijfkrachten hun lunch gebruiken en in een ontspannen sfeer pauzeren. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.
 
Hoe ziet het overblijven er in het kort uit?
We eten en drinken met z’n allen in de gemeenschapsruimte/hal voor in de school. Als iedereen klaar is dan gaan we als het kan lekker naar buiten, meestal spelen we achter op het kleuterplein. Met mooi weer eten we ook vaak daar buiten aan de picknicktafels. Om 12.45 is er een pleinwacht en mag de bovenbouw naar voren. De kleuters brengen we terug in hun klas.

Ouders/verzorgers moeten vooraf melden dat hun kind(eren) overblijft (overblijven). Indien het gaat om structureel overblijven, het wekelijks overblijven op een vaste dag, dan moet dit aangemeld worden via een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de coördinatoren van de overblijf, Roos en Wendy. Indien uw kind incidenteel overblijft of als uw kind door omstandigheden een keer niet overblijft, dan moet dit doorgegeven worden via het daarvoor bestemde telefoonnummer. Meer informatie hierover vindt u in het Overblijfreglement en in de Infobrief (zie download).
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij Roos of Wendy. U kunt ook een mailtje sturen naar tso@obsroxenisse.nl (niet voor aan- of afmeldingen) of een bericht achterlaten op het overblijfnummer 0187 899354.
 
We kunnen altijd overblijfouders gebruiken, dus laat het ons weten als je dat leuk lijkt!

Nieuwe overblijfkaarten zijn verkrijgbaar op maandagmorgen van 8.30-9.00 uur in de gemeenschapsruimte/hal. U kunt het bedrag ook aan uw kind meegeven, graag in een gesloten envelop voorzien van naam en groep.
Een 10x kaart kost € 16,00 en een 30x kaart kost € 48,00.
Het telefoonnummer van de overblijf is 0187 899354.

Download hier het SOPOGO-Overblijfreglement en hier het huishoudelijk overblijfreglement van de Roxenisse.
 
Namens de overblijfcoördinatoren, met vriendelijke groet,
Roos Samsom en Wendy Hoogwerf