Activiteitencommissie


De activiteitencommissie (AC) wordt gevormd door een groepje enthousiaste ouders van leerlingen uit onder-, midden- en bovenbouw. 


Wij als AC ondersteunen het team van leerkrachten bij activiteiten en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen in de school of in de betrokken groepen.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasfeest, Roxenissefeest etc.
Maar ook bieden wij ondersteuning bij het inzamelen van het oud papier, beschilderen van de ramen in de hal, veiligheid in en rondom de school en luizenbestrijding.
 
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt een planning gemaakt van de activiteiten en vergaderdata. De AC werkt bij de activiteiten met subcommissies; deze bestaat vaak uit twee of drie AC-leden en twee of drie leerkrachten.
Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en de AC.
Deze wordt dan ook gezamenlijk voorbereid door de verantwoordelijke subcommissie van de AC en de verantwoordelijke leerkrachten, die per activiteit kan wisselen.
 
Momenteel bestaat de AC uit de volgende personen: Mocht u vragen, ideeën of tips hebben voor de AC, dan horen wij dat graag van u.