Activiteitencommissie

 

De AC (activiteitencommissie) wordt gevormd door een groepje enthousiaste ouders. Wij als AC ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten en bijzondere gebeurtenissen. Hierbij kunt u denken aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, Paasfeest, Roxenissefeest, etc.

Deze activiteiten organiseren wij van het geld dat we ontvangen uit de vrijwillige bijdrage die de ouders betalen. Het is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage kunnen wij geen activiteiten organiseren.

Ook bieden wij ondersteuning bij het inzamelen van het oud papier, beschilderen van de ramen in de hal en luizenbestrijding.
 
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt een planning gemaakt van de activiteiten en vergaderdata. De AC werkt bij de activiteiten met subcommissies; deze bestaat vaak uit twee of drie AC-leden en twee of drie leerkrachten. Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en de AC.
 
Het AC bestuur :

Voorzitter : Sandra Tanis (moeder van Thijs en Nick)
Penningmeester : Corina Veerman (moeder van Stefan)
Algemeen bestuurslid : Alexandra (moeder van Lynn en Fem) 
Algemeen bestuurslid : Carola Melissant (moeder van Elise en Joelle)
Algemeen bestuurslid : Ellen Visbeen (moeder van Jan-Willem)

Mocht u vragen, ideeën of tips hebben voor de AC, dan horen wij dat graag.

Afbeeldingsresultaat voor activiteitencommissie