Inschrijven

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven op basisschool Roxenisse ? 
Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de directeur Petra 't Hoen. U kunt dan een kijkje nemen in de school, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind is alle dagen welkom  (na een korte wenperiode) de dag na zijn/haar vierde verjaardag. 

Na inschrijving volgt er altijd een welkomstgesprek met de intern begeleider. In dit gesprek worden de zorg en ondersteuningsbehoeften tussen school en ouders afgestemd. Er worden dan ook afspraken gemaakt over het contact tussen school en thuis.

Bel gerust voor een afspraak 0187-601951, neem contact op via info@obsroxenisse.nl
of vul het contactformulier  hier in. 

U bent van harte welkom !


Passend onderwijs

Vanwege de wet op het passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een goed aanbod. Het is voor ons als school fijn als u uw kind voortijdig inschrijft.  We kunnen dan zorgdragen voor een goede begeleiding in de periode naar de eerste schooldag.