Hieronder staan de verslagen van de MR vergaderingenvan het schooljaar 2017-2018
 
 
 
 
 
 

 

Notulen MR vergadering 26-09-2017
 
Aanwezig :
Marijn (voorzitter)
Henriette
Tamara
Cor
Nadia
Edith
Rianne (secretaris)
 
 1. Opening
 
19.00 uur , voorzitter opent de vergadering
Welkom Tamara en Edith
 
 1. Notulen 08-06-2017
Notulen goedgekeurd.
Jaarverslag , 1017 veranderen in 2017
 
 1. Mededelingen directeur
Schoolgids goedgekeurd.
Schoolplan 2016/2017 (welke doelen hebben we bereikt) ,schoolplan 2017/2018 (nieuwe doelen) zijn bijna klaar.
Handboek veiligheid protocollen wordt aan gewerkt.
  
 1. Kascontrole , financiële stukken en kampbijdrage
 
Kascontrole is afgesloten , dit komt in de nieuwsbrief met de namen van de ouders die de controle uitgevoerd hebben.
Ouders kunnen de financiële boekhouding inzien indien daar behoefte aan is.
Kampbijdrage gaat omhoog , dit is vorig schooljaar al besloten.
 
 1. Rapporten mee voor de oudergesprekken en kleuterrapport
Positief ontvangen bij het team en worden vanaf nu een week voor de oudergesprekken meegegeven.
Kleuterrapport komen we nog op terug.
 
 1. Tropenrooster
Dit schooljaar komt er een tropenrooster. De laatste schoolweek hebben de kinderen tot 12.00 uur school en zijn ze de middagen vrij. Als het al eerder erg warm wordt kunnen die uren dan al gebruikt worden om vrij te geven en komen de vrije middagen in de laatste week te vervallen.
 
 1. T-shirts van de school? Misschien polsbandjes
 2.  
 
Nadia gaat navraag doen over de polsbandjes
 
 
 1. Schoolreis
Voor groep 3,4,5 en 6 is een leuke schoolreis gevonden ; in Zeeland op een zeehondenexcursie hier is ook een grote speeltuin bij.
 
 1. Wie gaat er mee naar de GMR
 
Nadia (onder voorbehoud)
 
 1.  GMR
  Nog geen stukken van ontvangen Nog geen stukken van ontvangen Nog geen stukken van ontvangen Nog een stukken van ontvangen Nog geen stukken van ontvangen Meivakantie inclusief Pasen en Koningsdag te vroeg liever vanaf 29 april , anders is het nog erg lang tot de zomervakantie Moeilijk te lezen
 
 1.  Rondvraag
 
Vragen ouders (aan Nadia) : waarom heeft groep 6 en 7 voor het 3e schooljaar dezelfde juffen?
Cor : ligt aan de combi parttimers , dit komt toevallig zo uit. Ook is ervoor gekozen om Mieke dit jaar 1 groep te geven.
 
Schoolreis groep 6,7 en 8 is door enkele ouders niet goed ontvangen , vonden het meer een excursie dan een schoolreis.
 
 
20.00 uur vergadering gesloten
 
 
 Volgende vergaderingen :
     MR :    
GMR :