Hallo allemaal,
Ik ben Rianne Hermans , huisvrouw maar vooral moeder van Pieter en Wessel Zoon , respectievelijk in groep 7 en 5. Sinds het schooljaar 2012/2013 heb ik zitting in de MR dankzij jullie keuze op mij. Ik ga nu dus het derde schooljaar in de MR in , mede daardoor heb ik  een goed inzicht heb gekregen in het reilen en zeilen bij obs Roxenisse en hoop ik van meerwaarde te kunnen zijn. Voor vragen en/of opmerkingen schroom niet en kom dan gerust langs (Voorstraat 33) of spreek me aan als ik op school ben.
Groeten Rianne
Rianne Hermans
 

Hallo ouders en/of verzorgers,
Ik ben Nadia Edel, moeder van Fay, die nu in groep 4 zit. Dit is het eerste jaar voor mij in de MR. Daarnaast help ik mee in de AC van de Roxenisse en ben ik de coordinator van de Luizenbrigade. Ook neem ik deel aan het ouderpanel van de stichting SOPOGO namens de Roxenisse. Ik vind het leuk, maar ook erg belangrijk om actief betrokken te zijn bij de school van mijn kind. Op deze manier ontstaat er een goede samenwerking, want een school kan echt niet zonder de hulp van ouders, samen vorm je een geheel om je kind zover mogelijk te brengen! Op maandag en dinsdag ben ik altijd zo goed als vrij, mochten er vragen of opmerkingen zijn, kunt u mij altijd benaderen, dit kan ook altijd per mail.
 

Nadia Edel

Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Roos Samsom, en sinds 2013 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad van de Roxenisse. Ik heb twee kinderen op deze school, Sofia en Levi, en de derde, Julie, start volgend jaar in de kleuterklas. Time flies!
Ik vind het belangrijk en prettig om op de hoogte te zijn van wat er speelt op school en mee te denken en mee te beslissen over schoolzaken. Door lid van de MR te zijn hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school.
Als jullie vragen hebben over het reilen en zeilen op school of schoolzaken bespreekbaar willen zien in de MR dan hoor ik het graag! Spreek me aan op school of mail naar roossamsom@gmail.com
Roos Samson