De leerlingenraad...
We vinden het belangrijk op onze school dat kinderen mee mogen praten en denken over het beleid op de school. Daarnaast willen we actief burgerschap promoten: het leert kinderen het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laat je kinderen omgaan met dit principe en leren ze om hiermee om te gaan.

Het oprichten van een leerlingenraad komt voort uit de wens te willen weten wat de belangrijkste personen in onze school denken: de leerlingen ! 

Wat vinden zij, hoe ervaren zij onze school ? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar we als team niet altijd direct aan denken. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen.
De raad verwoordt ervaringen van leerlingen en komt met praktische plannen en voorstellen. Dit betreffen voorstellen die draagvlak hebben onder hun achterban. We kijken samen altijd of een plan uitvoerbaar is, zowel praktisch, financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er struikelblokken zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken.

In het schooljaar 2020-2021 maken de volgende leerlingen deel uit van de leerlingenraad:
Amy, Damy, Fleur, Mike, Thomas, Romy, Dani en Kayne.