De Plusklas

 
Op SOPOGO-scholen wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Zeker ook voor leerlingen met bijzondere begeleidingsbehoeften. Het is dus ook belangrijk om te kijken naar extra begeleiding en uitdagingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor kinderen die meer nodig hebben dan de gemiddelde leerling.

Het is algemeen aanvaard dat ook deze categorie kinderen speciale aandacht nodig heeft. Het is beslist niet zo dat kinderen met een hoog IQ er vanzelf wel komen. Meer dan eens hebben deze kinderen leer- en werkhoudingsproblemen en voelen ze zich niet begrepen door hun omgeving. In de plusklas verzorgen we onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is.

(Hoog)begaafde kinderen denken, leren en functioneren op hun eigen manier. Naast uitdagingen op cognitief gebied hebben zij behoefte aan sociale contacten met “ontwikkelingsgelijken”. In de Plusklas kan aan al deze behoeften tegemoet gekomen worden. Naast de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is het belangrijk dat zij in hun eigen schoolomgeving blijven functioneren en met de reguliere maatschappij leren omgaan. Dit is een belangrijke reden waarom SOPOGO voor een wekelijkse plusklas kiest en niet voor een vorm, waarbij (hoog)begaafde kinderen fulltime in een eigen klas in een aparte school zitten.

Het kind blijft voor het grootste deel op de eigen school, in de eigen leefomgeving; het krijgt extra uitdaging aangeboden in de Plusklas met ontwikkelingsgelijken. Natuurlijk zal het reguliere programma op maat moeten worden aangepast door de eigen leerkracht. Deze kan op zijn of haar beurt een beroep doen op de plusklasdocenten voor ondersteuning.