Beste ouders / verzorgers,

In onderstaand rooster vindt u nogmaals de data voor het volgend schooljaar.
Ditmaal met "lijntjes" in de tabel zodat deze beter leesbaar is.

Met vriendelijke groet,
Petra 't Hoen
obs Roxenisse

Start schooljaar : maandag 31 augustus 2020

 

Studie(mid)dagen personeel,

leerlingen zijn vrij

Vakanties

studiedag

woensdag 16 september 

 

herfstvakantie

vrijdag 16 oktober hele dag vrij voorafgaand aan de herfstvakantie 

maandag 19 oktober 2020 t/m 

vrijdag 23 oktober 2020

Studiemiddag

studiemiddag: dinsdag  24 november 

 

Kerstvakantie

vrijdagmiddag 18 december: een continurooster tot 14:00 uur

maandag 21 december 2020 t/m 

vrijdag 1 januari 2021

Studiemiddag

donderdagmiddag 21 januari 2021

 

Voorjaarsvakantie

vrijdagmiddag 19 februari: een continurooster tot 14:00 uur

maandag 22 februari 2021 t/m 

vrijdag 26 febr. 2021

Goede vrijdag + 2e Paasdag

donderdag 1 april continurooster tot 14:00 uur

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag

maandag 26 april, hele dag vrij.

dinsdag 27 april

Meivakantie

vrijdagmiddag 30 april: een continurooster tot 14:00 uur.

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2020

2e pinksterdag

 

Maandag 24 mei

Studiemiddag

studiemiddag maandag 14  juni

 

Tropenrooster *

Laatste week

8:30-12:00 uur

Alle middagen  vrij in de laatste week:

12-13-15-16  juli 2021

 

Zomervakantie

 

Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

1e schooldag maandag 30 augustus 2021

 

  
 

 

 
NIEUWSBRIEF
OBS "Roxenisse"
Julianaweg 4
3248 AN Melissant
0187 - 601951


www.obsroxenisse.nl
info@obsroxenisse.nl