Alle ouders / verzorgers van leerlingen op onze school zijn lid van Parro, een ouderapp.
Via deze app ontvangt u de maandelijkse nieuwbrief en informatie van de groepsleerkrachten in een veilige omgeving. Bent u geen ouder, maar wilt u graag lid worden van onze nieuwsbrief ?
Stuur dan een mailtje naar info@obsroxenisse.nl