Op deze pagina kunt u allerlei documenten en bestanden downloaden die op OBS Roxenisse gebruikt worden.
 
Klik hier voor het huishoudelijk overblijfreglement
Klik hier voor het overblijfreglement Roxenisse
Klik hier voor de schoolgids 2017-2018.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.
Klik hier voor het internetprotocol.
Klik hier voor het ICT beleidsplan 2015-2019.
Klik hier voor het website protocol.
Klik hier voor het schoolplan 2015-2019.
Klik hier voor de Brief voor ouders betreffende regels verlof
Klik hier voor het aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties.
Klik hier voor het aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen.
Klik hier voor het verzuimprotocol.
Klik hier voor het pestprotocol.
Klik hier voor het protocol social media.


Geen Adobe Acrobat Reader?
Klik dan hier