In de schoolgids kunt u alle informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken op basisschool de Roxenisse. Verder kunt u lezen welke afspraken wij van belang vinden zodat onze school een prettige en veilige plaats is voor uw kind, waar het met plezier naartoe gaat om te leren.
Wilt u persoonlijk kennis komen maken met onze school ? Neemt u gerust contact met ons op. 
Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze website.

Via deze link  kunt u onze schoolgids downloaden. We maken gebruik van de schoolgids die gegenereerd wordt uit de website www.scholenopdekaart.nl.  Dit is een openbare website waarop veelzijdige informatie over scholen, verzameld door de Inspectie van het Onderwijs en door scholen zelf,  makkelijk te vergelijken is.